Arbeitsablaufdiagramme

Enstitü Kurulu

Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Ders Muafiyeti

Kayıt Dondurma

Kayıt Sildirme

Maaş Ödemesi İşlemleri

Öğretim Üyesi Yurtdışı Görevlendirme İş Akışı

Öğretim Üyesi Yurtiçi Görevlendirme İş Akışı

Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı

Yüksek Lisans Tez Savunma İş Akışı