ROBOTLAR VE AKILLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ROBOTLAR VE AKILLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Robotlar ve Akıllı Sistemler Mühendisliği, sanayinin tüm bileşenlerinden nitelikli verilerin toplanması, bu verilerin güvenli ve hızlı şekilde işlenmesi ve devamında karar verme ve üretim süreçlerinde kullanılması için başta Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği olmak üzere farklı disiplinlerin katılımıyla gelişen disiplinlerarası ve hayatın her alanına dokunan bir mühendislik dalıdır.
Berlin Teknik Üniversitesi, Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve Alman Akademik Değişim
Hizmeti (DAAD) ile iş birliği içerisinde sürdürülmesi planlanan Robotlar ve Akıllı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine güncel mühendislik uygulamaları çerçevesinde ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda akıllı üretim, otomasyon ve bilişim sistemleri alanlarında ihtisaslaşma ve İngilizce dilinde eğitim olanağı sunacaktır.

MASTER OF SCIENCE IN ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS

Robotics and Intelligent Systems Engineering is an interdisciplinary fıeld which touches all areas of life and develops with tine participation of many scientifıc branches, especially Mechatronics,
Mechanical, Electrical-Electronics, Computer and Industrial Engineering, to enable collection and safe and rapid processing ofqualifıed data from all components ofthe industry and their utilization in decision and production processes.
Master of Science in Robotics and İntelligent Systems which is planned and Will be executed with tine cooperation of Technical University Berlin, German Ministry of Education and Research and tine German Academic Exchange Service (DAAD) offers students a specialization in smart manufacturing, automation and IT systems based on current engineering applications and demands ofthe industry in English language.