Yönetim

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Naime Özben ÖNHON  

ENSTİTÜ SEKRETERİ 
Özlem BIÇAKÇI

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN ( BAŞKAN)
Dr. Öğr. Üyesi Naime Özben ÖNHON  (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İPEKOĞLU  (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Duygu EKİNCİ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel SARI ÖZENLER (Üye)