Yönetim

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Naime Özben ÖNHON 

ENSTİTÜ SEKRETERİ 
Özlem BIÇAKÇI

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN ( BAŞKAN)
Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Naime Özben ÖNHON  (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İPEKOĞLU  (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Duygu EKİNCİ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sibel SARI ÖZENLER (Üye)

ENSTİTÜ KURULU
Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN ( Enstitü Müdürü)
Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Naime Özben ÖNHON  (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. Mukden UĞUR (Robotlar ve Akıllı Sistemler ABD Başkanı)
Prof. Dr. Ali Gökhan YAVUZ (Bilgisayar Mühendisliği ABD Başkanı)
Doç. Dr. Murat HAMDERİ (İnşaat Mühendisliği ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Duygu EKİNCİ (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ABD Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜMER (Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD Başkanı)